PRIVACY VERKLARING Jacky's Borduurwerk


Jacky's Borduurwerk gevestigd en kantoorhoudende te Terneuzen (4532HD) aan de Jan Steenstraat  10, hierna te noemen “Jacky's Borduurwerk” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Jacky's Borduurwerk verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Jacky's Borduurwerk u over de manier waarop Jacky's Borduurwerk uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Jacky's Borduurwerk worden aangeboden op www.jackysborduurwerk.nl.


Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan.


1. Persoonlijk

Jacky's Borduurwerk gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Jacky's Borduurwerk past wat u op www.jackysborduurwerk.nl ziet aan op uw interesses. Jacky's Borduurwerk gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

2. Bestelling

Voor uw bestelling heeft Jacky's Borduurwerk uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. Jacky's Borduurwerk verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum. Als u op www.jackysborduurwerk.nl bij een externe verkoper bestelt, geeft Jacky's Borduurwerk uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Jacky's Borduurwerk dat doet.

3. Uw account

In uw account op www.jackysborduurwerk.nl slaat Jacky's Borduurwerk onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens & gegevens over uw eerdere bestellingen.

4. Klantenservice

U kunt e-mailen & bellen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. Jacky's Borduurwerk registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Jacky's Borduurwerk gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

5. Nieuwsbrieven

U kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Jacky's Borduurwerk heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Jacky's Borduurwerk samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Jacky's Borduurwerk meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via Laposta.


Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. Jacky's Borduurwerk geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

a) De doorgifte geschiedt aan een door Jacky's Borduurwerk voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Jacky's Borduurwerk een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens.

b) Jacky's Borduurwerk op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.


Artikel 3 Beveiliging van gegevens


1. Jacky's Borduurwerk maakt  - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Jacky's Borduurwerk ontvangt.


Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens


1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@jackysborduurwerk.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.


Artikel 5 Cookies


1. Het is mogelijk dat Jacky's Borduurwerk tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.jackysborduurwerk.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.


Artikel 6 Aansprakelijkheid Jacky's Borduurwerk


1. Jacky's Borduurwerk heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Jacky's Borduurwerk verwerkt ten behoeve van www.jackysborduurwerk.nl. Jacky's Borduurwerk accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.


Artikel 7 Bewaartermijn


1. Jacky's Borduurwerk bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.jackysborduurwerk.nl, tenzij Jacky's Borduurwerk op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.


Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring


1. Jacky's Borduurwerk behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.jackysborduurwerk.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.jackysborduurwerk.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.jackysborduurwerk.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 29-05-2018